แผนการอบรม E-learning หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการอบรมรูปแบบ E-learning หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฯ รุ่นที่ 1-10

สำนักงาน ปปง. มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เดือนละ 1 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 ผ่านทางระบบ AMLO Training System (ระบบ ATS) ของสำนักงาน ปปง. สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ 02-219-3600 ต่อ 1125, 1133 หรือ Line: @870iqxbl

รายละเอียดและกำหนดการของแต่ละรุ่น ดังนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 


จำนวนดาวน์โหลด 171 จำนวนผู้เข้าชม 145