รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ ที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลฯ ผ่านระบบ AMRAC (รอบที่ 1)
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้
 

 

 


จำนวนดาวน์โหลด 180 จำนวนผู้เข้าชม 233