นายธราเวช แก้วศรชัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายธราเวช แก้วศรชัย
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Mr.Tharawech Kaewsornchai

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 - 2193600 ต่อ 5070
อีเมล tharawech_k@amlo.go.th