ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์:
ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT
ผู้แต่ง:
-
ISBN:
-
วันที่ตีพิมพ์:
-
สำนักพิมพ์:
-
จำนวนหน้า:
- หน้า
จำนวนดาวน์โหลด:
448 ครั้ง
ขนาดไฟล์:
2.29 MB
ดาวน์โหลด: