ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการอบรม E-learning หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

04/11/2565    Create by กาญจนา เค้าแคน

แผนการอบรมรูปแบบ E-learning หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฯ รุ่นที่ 1-10 สำนักงาน ปปง. มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เดือนละ 1 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 ผ่านทางระบบ AMLO Training System (ระบบ ATS) ของสำนักงาน ปปง. สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ 02-219-3600 ต่อ 1125, 1133 หรือ Line: @870iqxbl รายละเอียดและกำหนดการของแต่ละรุ่น ดังนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16รุ่นที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2565รุ่นที่ 3 เดือน มกราคม 2566รุ่นที่ 5 เดือน มีนาคม 2566รุ่นที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2566รุ่นที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2566 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มสถาบันการเงินตามมาตรา 13รุ่นที่ 2 เดือน ธันวาคม 2565รุ่นที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2566รุ่นที่ 6 เดือน เมษายน 2566รุ่นที่ 8 เดือน มิถุนายน 2566รุ่นที่ 10 เดือน สิงหาคม 2566  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2 กองกำกับและตรวจสอบ
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 5070
โทรสาร 022193622
อีเมล tanasorn_a@amlo.go.th