มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน

คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์:
มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
ผู้แต่ง:
-
ISBN:
-
วันที่ตีพิมพ์:
-
สำนักพิมพ์:
-
จำนวนหน้า:
- หน้า
จำนวนดาวน์โหลด:
804 ครั้ง
ขนาดไฟล์:
1.87 MB
ดาวน์โหลด: