พันตำรวจโทธเนศร อาจกล้า

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) พันตำรวจโทธเนศร อาจกล้า
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Police Lieutenant ColonelTanasorn Ajkla

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 - 2193600 ต่อ 5070
อีเมล tanasorn_a@amlo.go.th