นางสาวภรอักษร นนทปทุม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวภรอักษร นนทปทุม
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) MissPornakson Nontapatum

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 - 2193600 ต่อ 5051
อีเมล pornakson_n@amlo.go.th