ร้อยตำรวจเอกหญิงศศิพิมพ์ ธรรมปัญญา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) ร้อยตำรวจเอกหญิงศศิพิมพ์ ธรรมปัญญา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Police CaptainSasipim Thampanya

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 - 2193600 ต่อ 5070
อีเมล sasipim_t@amlo.go.th