นางสาววันวิสา คำผง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาววันวิสา คำผง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Misswanwisa kumpong

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 - 2193600 ต่อ 5070
อีเมล wanwisa_k@amlo.go.th