นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Miss Sunisa Thapenboon

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 - 2193600 ต่อ 5051
อีเมล sunisa_t@amlo.go.th