แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)